Obory činnosti

Elektromontáže

Zajišťujeme kompletní servis v oblasti elektro.

- Montáž distribučních venkovních a kabelových vedení VN, NN, TS, VO
- Montáž stožárových a kabelových rozvoden a transformačních stanic VN různých typů
- Montáž kabelových a venkovních vedení NN 0,4 kV
- Montáž kabelových souborů RAYCHEM, BARNIER, PIRELLI, F&G, 3M
- Montáž fotovoltaických elektráren
- Práce pod napětím v sítích NN
- Elektroinstalace průmyslových objektů, rodinných domů, rekreačních chat a dalších objektů
- Elektroinstalační přípojky Výstavba elektroměrových pilířů, včetně jejich zapojení a revize
- Montáž, servis a údržba veřejného osvětlení
- Montáž hromosvodů
- Revize elektrických zařízení

Projekční činnosti staveb a objektů

Zajišťujeme kompletní projekční činnosti v oblasti elektro a staveb.

- Distribuční vedení NN, VN
- Transformační stanice
- Rozvodny
- Průmyslové a elektrické rozvody
- Řídící systémy
- Vodohospodářské stavby a ostatní inženýrské sítě
- Dopravní stavby (dopravní komunikace vč. dálnic)

Veřejné osvětlení

Zajišťujeme činnosti v oblasti osvětlení.

Naše společnost se specializuje na výstavbu:
- nového veřejného osvětlení
- rekonstrukce a úpravy veřejného osvětlení
- opravy veřejného osvětlení

Geodetické práce

Zajišťujeme kompletní činnosti v inženýrské geodézii.

- Vytvoření geometrického plánu
- Vymezení rozsahu věcného břemene
- Vyznačení budov
- Změna vnějšího obvodu budovy (přístavby apod.)
- Rozdělení pozemku
- Změna hranice pozemku
- Vytyčení hranic pozemků
- Vytyčení vlastnických hranic
- Vytyčení pozemků z velkých půdních celků (pozemky evidované ve zjednodušené evidenci)

Ostatní služby

Zajišťujeme ostatní služby požadované zákazníkem.

- Řízené protlaky, neřízené protlaky
- Zemní práce
- Autodoprava
- Pronájem plošin vč. obsluhy
- Pronájem dopravního značení